Molier 8
8521 MD Sint Nicolaasga
tel: 0513-431997
fax: 0513-431472

 Lid van AVM

 Erkend Leerbedrijf

Verlijmen

Het verlijmen van baksteen is sinds 1999 het experimentele stadium voorbij. In de voorbereidende jaren groeide een degelijk concept waarmee inmiddels unieke resultaten zijn bereikt.
 
Kleur
De esthetische kenmerken van een verlijmde baksteenconstructie wijken sterk af van een gemetselde baksteenconstructie. Het verschil ontstaat voorname-lijk door de dunne, terug liggende voeg. Maakt de voeg bij metselwerk ong. 20% van het muuroppervlak uit, bij verlijmen is dat ca. 8%. De kenmerken van de steen, zoals kleur, vorm en structuur zijn daardoor bij verlijmen meer bepalend voor het gevelbeeld en de kleurbeleving. De steen wordt omgeven door “schaduw” en spreekt daardoor meer.
 
Vormgeving
De grotere hecht- en buigsterkte kunnen door de architect aangewend worden om een gevel anders vorm te geven. Smallere penanten, grotere overspanningen zonder lateien en uitkragingen leveren een ander aanzien van de gevels op.
 
Voegen
Door het teruggliggen van de voeg is uitkrabben en navoegen niet meer nodig. Er kan dus geen sprake zijn van aantasting of verwering van de zwakste schakel in traditioneel metselwerk, de voegmortel. Veroudering van de gevel door veroudering van de voeg speelt bij verlijmen niet. De lijmmortel heeft een grotere duurzaamheid dan een voegmortel en is bovendien waterafstotend en waterdicht. Voegreparatie behoort tot het verleden.